Ochrona patentowa

Decyzja o wprowadzeniu nowego produktu marki ColorPlus poprzedzona jest zawsze analiza techniczno-prawną aby wytwarzanie oferowanych produktów odbywało się z poszanowaniem obowiązujących patentów, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

WIĘCEJ